CRM systém pro realitní kanceláře, export na 30+ realitních serverů 

Facebook Google Maps E-mail RSS

Licenční podmínky

  •   Pro účely výpočtu ceny licence se uživatelem myslí každá fyzická osoba, která do systému přistupuje a/nebo v systému figuruje jako makléř u jednotlivých nemovitostí. Bez předchozí dohody s provozovatelem systému ESTATIX je nepřípustné používat jeden přihlašovací uživatelský účet pro více osob.
  • Aktivním uživatelem se myslí uživatel, který má do systému přístup (může se přihlásit a pracovat se systémem). Neaktivním uživatelem se myslí uživatel, který nemá do systému přístup (nemůže se přihlásit ani pracovat se systémem), ale lze jej přiřadit jako kontakt k inzerátům nemovitostí. Pro neaktivní uživatele je k dispozici pouze omezená část funkcí systému. Pro práci s neaktivními uživateli je nutný alespoň jeden aktivní uživatelský účet s rolí „administrativa“.
  • Licence se poskytuje pro jeden subjekt, tj. na jedno IČ (OSVČ, právnická osoba), přičemž není dovoleno používat systém třetími stranami.
  • Pro franšízy a větší počty uživatelských licencí je možno vyjednat speciální zvýhodněný licenční model – v tomto případě kontaktujte naše obchodní oddělení na adrese obchod@art-data.com a dohodněte si osobní schůzku.
Home Ceny a licence Licenční podmínky